Over Sakura-psychologie

Wanneer je klachten ervaart waar je niet goed zelf uitkomt kun je baat hebben bij een psychologische behandeling. Soms zijn klachten en de oorzaak ervan duidelijk, maar soms kan het ook nog onduidelijk zijn. Mensen kunnen verschillende klachten ervaren; spanning of angst (na een ingrijpende gebeurtenis), negatieve gedachten, sombere gevoelens, nachtmerries of overspannenheid/burnout klachten of nog andere klachten.

CGT
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Deze combinatie beïnvloedt zowel de manier van denken en interpreteren als de manier van doen en laten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat geïntegreerde cognitieve gedragstherapie positieve effecten heeft op de problemen van cliënten. Men leert anders denken en doen. De therapie is praktisch, concreet en bevat huiswerkopdrachten.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken. Er wordt veel onderzoek gedaan naar deze snelle, effectief gebleken behandelmethode. Zo is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat deze behandeling ook goed kan worden ingezet bij andere problemen en klachten zoals angstklachten of als onderdeel van de behandeling van een negatief zelfbeeld.

Meer informatie over EMDR kunt u lezen in de folder

Aanmelden
Binnen de praktijk worden momenteel geen nieuwe behandelingen gestart (vanaf januari 2018).

Wanneer je klachten ervaart en mogelijk bent doorverwezen door een huis- of bedrijfsarts kun je contact met ons opnemen middels e-mail voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek. Zie Contact.

Tijdens dit eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd, uitleg gegeven over cognitieve gedragstherapie en wordt zo mogelijk al een globaal behandelplan met je doorgenomen.
 Voor dit gesprek neem je de verwijsbrief van uw huisarts mee en de gegevens van je zorgverzekeraar.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten en in hoeverre je met de behandeling thuis aan het werk gaat. Op dit moment is er een wachtlijst. Er worden geen nieuwe behandelingen gestart tot nader bericht.

Voor tarieven en vergoedingen zie ‘Tarieven’ op deze website.

Klachten
Wanneer er onverhoopt reden is voor ontevredenheid verzoeken wij je dit met ons bespreekbaar te maken. Wanneer dit niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kun je bij de klachtenregeling terecht van de NVGzP (www.nvgzp.nl).

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie verwijs ik je naar www.vgct.nl en voor meer informatie over EMDR kun je kijken op de website www.emdr.nl.