Tarieven

Psychologische behandeling generalistische basis gezondheidszorg

Wij hebben er voor gekozen GEEN contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Contractvrije psychologen zijn tegen inzicht in medische dossiers van verzekeraars zoals staat in de contracten en daarbij wordt er geen onderhandelingsruimte gegeven. Contractvrije psychologen bieden dezelfde/betere kwaliteit als gecontracteerde psychologen.

Tarieven en vergoeding

De psychologische gesprekken met een gz – psycholoog vallen in de basisverzekering generalistische basis GGZ. Wettelijk is een tarief (inclusief indirecte werkzaamheden) vastgesteld voor de psychologische zorgproducten. Deze kun je opvragen bij je zorgverzekeraar.

Bij vrije keuze van behandelaar / een restitutiepolis krijg je hiervan 100% vergoed afgezien van het eigen risico. Bij een Naturapolis krijg je 60 tot 90 % vergoed. Je kunt hierover verder bij je zorgverzekeraar informeren. Je ontvangt de factuur achteraf, betaalt rechtstreeks aan Sakura-psychologie en kunt de factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

Het wettelijk eigen risico is € 385,- of hoger voor medische zorg, afhankelijk van wat je hebt gekozen.

Voor deze producten is een verwijzing van de huisarts nodig. De keuze van het product wordt bepaald door de aard en ernst van de klachten, in overleg met de huisarts.

Hulp zonder verwijzing

Als je geen verwijzing hebt van de huisarts bedragen de kosten van psychologische begeleiding € 100,00 per gesprek van 45 minuten.